slide-1

TEAM OF THE YEAR 2022

Qualified legal advice and solutions in any areas

slide-1

WE PROVIDE SERVICES IN DIFFERENT AREAS OF PRACTICE

such as industry, real estate, employment, family issues, banking and many more

slide-1

Legal assistance provided by the best lawyers with many years’ experience

IN EACH AREA OF LEGAL PRACTICE

Վարչական իրավունք

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Քրեական իրավունք

View All Practices

Latest News

pr-sample15
pr-sample15

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՎ

ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ...

Read More
pr-sample15
pr-sample15

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

ԸՆԴԴԵՄ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ...

Read More
pr-sample15
pr-sample15

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԱՏՅԱՆՈՒՄ

ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆ ԸՆԴԴԵՄ ՄԵՐ ՎՍՏԱՀՈՐԴԻ ՄԵՐԺՎԵԼ...

Read More

Latest Publications

Get in Touch


Our Partners