ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՎ

Մեր վստահորդ «ԷՅՋԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի անունից ներկայացված հայցերն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության ռեզիդենտ «ԱՎՐՈՐԱ» ՍՊԸ-ի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին։ Արբիտրաժային դատարանի ԱՐԲ/0953/21 գործով 25․08․2022թ․-ին, ԱՐԲ/0952/21 գործով 25․08․2022թ․-ին, ԱՐԲ/095/21 գործով 25․08․2022թ․-ին, ԱՐԲ/0950/21 գործով 25․08․2022թ․-ին, ԱՐԲ/0949/21 գործով 09․06․2022թ․-ին կայացված վճիռներով բավարարվել են հայցերը, վերականգնվել են Հայցվորի խախտված իրավունքները։