Վարչական իրավունք

  •     Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործերով շահերի պաշպանություն/ ներկայացուցչություն
  •   ՀՀ տեսչական մարմինների կողմից տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ անցկացվող ստուգումների ընթացքում  և ստուգումների   անփոփման փուլում շահերի ներկայացում
  •     Վարչական ակտերի բողոքարկում վարչական և դատական կարգով
  •     Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործողությունների/ անգործության/ բողոքարկում