ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

Մեր թիմը դիմել էր դատարան՝ անձի բնակելի տարածքից ներխուժումը վերացնելուն ուղղված գործողություններ կատարելուց, վտարելուց ձեռնպահ մնալ պարտավորեցնելու պահանջով։
ՀՀ Վարչական դատարանի թիվ ՎԴ/0728/05/22 վարչական գործով կայացրած վճռով մեր կողմից ներկայացված հայցը հօգուտ մեր վստահորդի բավարարվել է, դատարանի վճռով ՀՀ Ոստիկանությունը պարտավորվել է ձեռնպահ մնալ բնակելի տարածքից ներխուժումը վերացնելուն ուղղված գործողություններ կատարելուց, վերականգնվել է հայցվորի խախտված իրավունքները։